Ocenjevanje predstavitev strokovnih sodelavcev

Lekarne lahko na enostaven način izboljšate sodelovanje s strokovnimi sodelavci. Po obisku in izvedeni predstavitvi strokovnega sodelavca le-to ocenite z digitalnim Orodjem OPSS. S pomočjo orodja lahko ovrednotite, kako koristna je bila posamezna predstavitev za vas in vašo lekarno. Na IRRK smo za ta namen definirali objektivna merila, ki določajo kakovostno izvedeno predstavitev.

Z orodjem boste pridobili: 

  • Vpogled v kriterije za oceno predstavitev
  • Možnost izpisov ocen v .pdf formatu
  • Statistiko predstavitev na letni ravni za planiranje srečanj v prihodnje

Spodbujamo dobro prakso

Spremljamo celokupne ocene vseh predstavitev posamezne lekarne. Strokovnega sodelavca, ki je predstavitev izvedel z oceno nad 4, pa izpostavimo na svojem Facebook profilu kot primer dobre prakse.

Letno poročilo

Po pretečenem letu dni s strani IRRK prejmete poročilo s povzetki ocen vseh predstavitev. Z njimi lahko naredite analizo koristi posameznih sodelovanj in pripravite načrte za prihodnja srečanja.